Kurser til lærere

Email Udskriv PDF


1. Kursus Davis LæringStrategier (DLS).     

2. Matematiske byggesten og korrektion af dyskalkuli

3.  Kursus i effektiv undervisning ved læse- 

     og indlæringsvanskeligheder.

4. Workshop: "Hvornår er et barn modent til at lære at læse?"

5. Uddannelsen til Davis counselor.                                      


1. Kursus  "Davis® Læringstrategier"

"Jeg har virkelig fået øjnene op for, hvordan Davis Læringstrategier kan understøtte eleverne i alle slags læring. Metoden er et genial redskab, også for vores  unge med opmærksomhedsforstyrrelser, dysleksi og autismespektrum forstyrrelser. " John Mikkelsen, lærer STU ungdomscenter Knudmosen.

Datoer Næste Kursus: 

30.+31. maj 2018 i SIlkeborg

13.+14.juni 2018 i Nyborg (PPR Nyborg)

 kl. 9.00- 16.00

Pris:    2900,-  inkl. materialer, kursushæfte på dansk mm.

"Nå ud til alle børn i din klasse, ved at kombinere læring og kreativitet."

Når børnene lærer at fokusere med Davis-teknikkerne inden de lærer bogstaverne at kende, kan man undgå mange indlæringsproblemer! Læs mere under "Davis metoden i skoler"

Kursus i Davis®-læringstrategier er rettet mod børnehaveklasselærere og lærere fra 0. til 3. klasse. På kurset lærer du nye, praktiske og fremadrettede læringsstrategier i forhold til bogstav indlæring og den første læsetræning. Læs mere om erfaringer på Gudenå skolen, i Magasinet Skolen, nov.2011:   http://issuu.com/skolemagasin/docs/oktober-november2011

Reaktion fra en lærer som skrev til mig efter hun havde arbejdet med DLS i nogle uger: "En meget urolig 2. klasses dreng, som havde meget svært ved at koncentrere sig . Han tog fokuseringsøvelserne til sig med det samme. Øvelserne med koosh-bolde optog ham 100% og han var helt fantastisk. Når vi så lavede giv slip øvelsen og derefter gik i gang med at modellere bogstaver var han helt rolig, koncentreret og sad stille i 30 min. Han var så stolt. Denne faste ramme er guld for en dreng som ham."

Ela skrev:  Jeg føler mig meget heldig at jeg har fundet frem til dig og er meget begejsretet for DLS. Før kurset følte jeg mig usikker, men efter kurset kunne jeg ikke vente med at komme i gang. Jeg vil sikkert anbefale DLS kurset til alle, ikke kun til lærere, men forældre også. Moniek er en meget tålmodig og begavet formidler. Man kan godt mærke at hun har en stor erfaring bag sig og derfor føler man sig meget tryk i hendes hænder.

Tilmelding; Ring til 3010 7501 eller skriv en mail til:    Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

dinosaurus

 

 

 

   

 "Davis i skolen"   

 

 


2. Matematiske byggesten og korrektion af dyskalkuli

d.5.-7. februar 2018

Læs mere om vores spændende kursus på www. indlaeringifokus.dk


3. Kursus "Nyt perspektiv på indlæringsvanskeligheder"

Effektiv undervisning ved læse- og indlæringsvanskeligheder

Dato:  d. 2.-5. maj 2018   

Sted: Fogstruplund. Vorretvej 9, 8653 Them (Syd for Silkeborg)

Pris:   6350,-  

Early bird rabat: 5580,- og du får bogen "Den begavede dyslektiker"gratis. Ved tilmelding inden 14. januar 2018

 • Kurset  er rettet mod lærere, støttelærere, læsevejledere, forældre, talepædagoger og psykologer.
 • Kurset underviser i Davis® metoden i forhold til læsevanskeligheder; og ikke kun for diagnostiserede dyslektikere.
 • Læs mere om kurset i folderen "Den begavede dyslektiker"

Deltagere vil lære:

 • afprøvede metoder som kan hjælpe voksne og børn til at forbedre læse/ stavevanskeligheder og motorikken, og til at finde og fastholde fokus.
 • hvordan ens måde at tænke og sanse kan forårsage indlæringsvanskeligheder.
 • hvordan begavelse og indlæringsproblemer kan hænge sammen.
 • hvordan man eliminerer forvirring og fejl i bogstaver og tegn.

Tilmelding; skriv til  Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

Referencer:

 • "Tusind tak for sidst. Et fantastisk kursus, som jeg var høj over (og meget træt efter :-) i flere dage bagefter. Jeg havde virkelig en oplevelse af, at ha' brugt rigtigt mange gode sjælekræfter." (Pia, støttelærer)
 • "Jeg vil først og fremmest takke for nogle rigtig spændende og lærerige workshop dage. Jeg er meget glad for, at jeg var med. Det er et fantastisk arbejde du gør - og jeg håber du får spredt denne viden om dysleksi - ud over alle grænser :) "(Marianne; lærer folkeskole)

Davis-workshop

 

 

 

 

 

 

  


4. Workshop "Hvornår er et barn modent til at lære at læse?"

Dette spørgsmål har jeg ofte stillet mig selv. Derfor har jeg inviteret den hollandske  psykolog Dr. Ewald Vervaet til Danmark, for at undervise i de tests som kan afgøre om barnet er klar til at lære at læse og skrive.

Kursus  "Barnets udvikling i forhold til læsning" med Ewald Vervaet.

forventes i september  2018 kl. 10.00- 16.00

Pris: 1100,- kr.  Ved tilmelding inden d.30.juni betaler du kun 850,- kr.

Læs mere

Vil du vide mere?
kontakt os her eller ring til Moniek Geven på 75 75 71 05.  


5. Uddannelsesforløb Davis®-counselor

Uddannelsen til Davis®counselor  består af 9 moduler:

Kursus  i " Davis metoden"  7.-10. marts  2018

Underviser: Ioanis Tzivanakis

Denne 4-dages (30 t.) workshop forventes i september 2016 er en introduktion til de basale teorier, principper og anvendelse af alle procedurerne beskrevet i "Den begavede dyslektiker".Træningen består af en kombination af teori, praksis, træning i grupper og spørgetid.Undervisningen foregår i små hold af hensyn til at alle får det bedste udbytte af kurset.   Deltagerne vil lære:

 • Afprøvede metoder som kan hjælpe voksne og børn til at forbedre læse/ stavefærdighederne og motorikken, og til at finde og fastholde fokus.
 • Hvordan begavelse og indlæringsvanskeligheder kan hænge sammen
 • Hvordan man eliminerer forvirring og fejl i bogstaver og tegn
 • Hvordan man indarbejder Davis® metoden i en terapeutisk og uddannelsesmæssig sammenhæng

Praktikum 1 ( Træningsopgaver) , som forberedelse til Praktikum kursus 1

Praktikum 1 bliver anbefalet til dem, som gerne vil videreuddanne sig i Davis® systemet, til brug på arbejde eller derhjemme. Det indebærer mindst 30 t praksis med træning af 3-4 personer ( ikke nødvendigvis dyslektikere) og efterfølgende beskrivelse og evaluering. I forbindelse med dette gives op til 3 timers supervision af en Davis® specialist.

Praktikum kursus 1 (Orientering og beherskelse af symbolerne)  .

Underviser Sonja Heinrich 

Dette 4-dages praktikum kursus er for dem, der har gennemført træningsopgaverne.Formålet er at forfine teknikkerne og udvikle en dybere forståelse af dyslektikerens sansning, tankegang og læringsstil. Deltagerantallet er begrænset til 6. Træningen af teknikkerne foregår i små grupper under supervision. Kurset afsluttes med evaluering af træningsopgaverne.

Forudsætning : deltagelse i de tidligere kurser.

Fortsættende kursus (matematik, håndskrift, ADHD).  

Dette 4 dages kursus er for dem, der har gennemført praktikum kursus 1. Specialiseret træning i avancerede Davis® procedurer i forhold til symptomerne på opmærksomhedsforstyrrelser ( AD(H)D ), problemer med regning og håndskriften.

Praktikum II (Træningsopgaver)

Dette praktikum består af træning i metoderne fra det fortsættende kursus (ADHD og matematik) Der er mulighed for op til 3 timers supervision, med efterfølgende evaluering baseret på rapporterne.

Praktikum kursus II

Dette 4-dages kursus giver mulighed for at mestre Davis® procedurerne og de fundamentale begreber på et højt niveau, i et optimalt læringsmiljø

Davis®Licens Træning (tre træningsuger)

Træningen sikrer en professionel standard i uddannelsen, hvor deltagerne viser, at de har fuldt forstået Davis® programmet.Man arbejder i grupper på 3 under supervision af en Davis® specialist, i en af følgende roller i en hel uge:- Som underviser i Davis®metoden,  som klient, og som observatør

Det kan være nødvendigt at gentage underviserens og observatørens roller for yderligere træning. Kurset inkluderer individuel supervision, et klient materiale, og en håndbog med skemaer til brug i undervisningen. Gruppediskussioner og korte oplæg af en professionel indgår i hele forløbet. Dette vil yderligere forberede deltageren på at arbejde professionelt med Davis® programmet.

Sidste Licens uddannelsespraktikum.

Deltagerne på kurset skal gennemføre mindst 4 komplette Davis® programmer med egne klienter, uden supervision. To af klientrapporterne og en kort rapport af de to andre klient programmer vil blive evalueret af en Davis® specialist. Rapporterne vil blive behandlet i fortrolighed og tilbagesendt. Disse rapporter kan påbegyndes efter anbefaling af specialist efter første trænings uge. Mindst 2 opgaver skal udarbejdes efter alle 3 trænings uger. Det er muligt at få telefonrådgivning med en specialist, efter aftale, hvis det er nødvendigt. Er der behov for det, kan man blive bedt om at sende flere klientrapporter. På anbefaling af specialisten og med den nødvendige dokumentation, vil kursusdeltageren få licens og certifikat, som skal fornys hvert år i henhold til Davis® Facilitator Licensing Agreement.

Du kan læse mere om uddannelsen her eller på: www.dyslexia.com/licensing.htm